77 Lubricants
Oleje dla motoryzacji i przemysłu
OlejeOlej i jego funkcje


Olej to substancja, której głównym zadaniem jest zmniejszenie tarcia pomiędzy współpracującymi ze sobą ruchomymi elementami urządzeń mechanicznych. Zjawisko tarcia wywołuje wysokie temperatury które zwiększają zużycie elementów oraz zakłócają pracę ruchomych części.

Do podstawowych funkcji oleju zaliczamy: zmniejszenie tarcia, ochrona części przed zużyciem i korozją oraz umożliwienie wprawienia w ruch wszystkich zespołów ruchomych zarówno w wysokich jak i w niskich temperaturach.

Podstawowym składnikiem olejów smarnych jest olej bazowy oraz dodane do niego dodatki. Rodzaj bazy i dodanych uszlachetniaczy oraz ich wzajemne proporcje określają jakość oleju czyli jego właściwości smarne.

Obecnie, istnieją dwa rodzaje olejów bazowych:

 • oleje bazowe mineralne - uzyskiwane z ropy naftowej
 • oleje bazowe syntetyczne - uzyskiwane w wyniku syntezy chemicznej

 


Rodzaje olejówNajszerszy podział olej związany jest z jego zastosowaniem. W związku z tym, wyróżniamy oleje motoryzacyjne oraz oleje przemysłowe.


Oleje przemysłowe

W skład olejów przemysłowych wchodzą:

 • oleje hydrauliczne    
 • oleje przekładniowe
 • oleje do obróbki metalu
 • oleje do silników gazowych
 • oleje maszynowe
 • oleje obiegowe
 • oleje turbinowe
 • oleje sprężarkowe
 • oleje grzewcze


Oleje motoryzacyjne

W skład olejów motoryzacyjnych wchodzą:

 • oleje silnikowe
 • oleje przekładniowe


Oleje silnikowe

Oleje silnikowe posiadają wiele różnych dodatków, które mają za zadanie polepszyć ich parametry oraz właściwości. Wśród nich są m.in. dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, obniżające temperaturę krzepnięcia  oraz temperaturę wrzenia, zwiększające smarność a także dodatki dyspresyjne utrzymujące zanieczyszczenia w jednorodnej zawiesinie.
 

Oleje mineralne - gęste oleje stosowane w starszych silnikach, posiadające mniej stabilne parametry w porównaniu do olejów syntetycznych. Olejów syntetycznych nie powinno się jednak używać w samochodach z dużym przebiegiem gdyż dla zużytych silników są one za rzadkie.


Oleje syntetyczne -
rzadkie w konsystencji oleje, posiadające większą odporność na utlenianie w wysokich temperaturach niż oleje mineralne. Dzięki temu, mają one mniejszą skłonność do tworzenia szlamów i osadów w silniku. Oleje syntetyczne ułatwiają także rozruch silnika w niskich temperaturach.


Oleje półsyntetyczne - stanowią pomost pomiędzy olejami mineralnymi a syntetycznymi.

Bardzo ważne jest, aby nie zmieniać z oleju mineralnego na syntetyczny, ponieważ grozi to rozszczelnieniem silnika i w efekcie może doprowadzić do kosztownego remontu.


Właściwości olejów


Wskaźnik lepkości oleju - wyznaczany jest w temperaturze 40 °C  oraz 100°C. Im wyższy wskaźnik tym zmiana lepkości w różnych temperaturach jest mniejsza. Ze względu na bardzo dużą rozpiętość temperatur, w których pracuje olej ważne jest, aby posiadał on jak najwyższy wskaźnik lepkości. Dzięki temu, olej mniej ,,gęstnieje" zimą i mniej ,,rozrzedza" się latem.

Temperatura zapłonu - to najniższa temperatura, przy której w ściśle określonych warunkach następuje zapalenie par oleju od zewnętrznego źródła ognia.

Temperatura płynięcia -
to najniższa temperatura, w której olej znajduje się na granicy utraty płynności ale nadal pozostaje cieczą.

Odporność na pienienie - pienienie oleju, to niebezpieczne zjawisko. Piana zalegająca w silniku, powoduje przerwanie "filmu" olejowego i zanik przepływu oleju, co w następstwie może doprowadzić do wystąpienia zjawiska smarowania granicznego. Powoduje ono zwiększone zużycie silnika, a w skrajnym przypadku jego zatarcie. Główną przyczyną tworzenia się piany jest obecność w oleju wody lub płynu chłodniczego. Odporności na pienienie polega na pomiarze skłonności oleju do tworzenia piany oraz ocenie jej stabilności .

Liczba zasadowa TBN - głównym zadaniem oleju prócz smarowania jest utrzymanie smarowanych powierzchni w czystości oraz neutralizowanie kwaśnych produktów spalania. Dokonuje się to za pomocą dodatków dyspergująco-myjących. Im większa ich ilość, tym wyższa jakość oleju.

Odparowalność - parametr ten informuje użytkowników o potencjalnych ubytkach oleju związanych z jego odparowaniem. Im wartość tego parametru jest niższa, tym mniejsze są naturalne ubytki oleju.


Oznaczenia i normy


SAE

W przemyśle olejowym SAE (Society of Automotive Engineers = Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych) określa stopnie lepkości w wysokich i niskich temperaturach.

Klasyfikacja SAE dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych. Wyróżnia się 11 klas lepkości:

 • 6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
 • 5 klas letnich: 20, 30, 40, 50, 60

Cyfry poprzedzające literę W ( np. 10W40 ) oznaczają płynność oleju w niskich temperaturach. Im niższa liczba, tym większa płynność oleju w niskich temperaturach ( olej nie krzepnie przy ujemnych temperaturach ).

Cyfry pojawiające się po literze W ( np. 10W40 ) oznaczają lepkość oleju w wysokich temperaturach. Im wyższa cyfra, tym większa lepkość w wysokich temperaturach.

API

Klasyfikacja API stworzona przez Amerykański Instytut Nafty określa przeznaczenie oraz jakość oleju.

Przykładowe oznaczenie :  API  SL/CF, gdzie S oznacza olej do silników benzynowych a C olej do silników Diesla. Litery następujące po literze S i C oznaczają jakość oleju. Im dalsza litera alfabetu, tym lepsza jakość oleju. Wynika z tego, iż większość olejów nadaje się zarówno do aut benzynowych jak i Diesla.

ACEA

Klasyfikacja jakościowa olejów do obsługi serwisowej opracowana przez europejskie stowarzyszenie producentów.

ACEA A - silniki benzynowe
ACEA B - silniki Diesla
ACEA A/B - silniki benzynowe i Diesla w samochodach osobowych

Poza klasyfikacją olejów opracowanymi przez międzynarodowe organizacje także producenci samochodów ( np. BMW, VW, Ford, MAN itp. ) opracowywują własne metody badań i wymagania  dla olejów silnikowych w postaci norm fabrycznych.


 
Marka 77 LubricantsDystrybutorzyProdukty 77 LubricantsOleje 77 LubricantsDo pobraniaOlejeGaleria zdjęć 77 LubricantsKontakt